Tajemniczy komandytariusz

Tajemniczy komandytariusz

Pojęcie spółki komandytowej jest również dobrze znane osobom zajmującym się biznesem. W pewnych okolicznościach jest to bardzo efektywna formuła prowadzenia interesów, choć stanowi spore ryzyko i obciążenie dla jednego ze wspólników. Chodzi o komplementariusza, który najczęściej jest szefem oraz inicjatorem powołania spółki do życia. Komplementariusz to wspólnik, który za zobowiązania i długi firmy odpowiada całym swoim majątkiem.

Możliwe jest wyznaczenie więcej niż jednego komplementariusza, co wydaje się praktyką rozsądną i uczciwą. Jeśli dojdzie do sytuacji kryzysowej, szansa na spłatę zadłużenia jest większa. Pozostali wspólnicy, zwani zgodnie z zapisami prawa komandytariuszami, odpowiadają jedynie do wysokości własnych wkładów.

Z powyższego wynika jasno, że zdecydowanie lepiej być w takiej spółce udziałowcem mniejszościowym, bo w razie kłopotów komornik nie puści nas w skarpetkach. Specyficzną cechą spółki komandytowej jest jej nazwa.

Powinna składać się z imienia i nazwiska jednego lub kilku wspólników odpowiadających całym majątkiem za wierzytelności (chodzi o komplementariuszy). Co do umowy spółka komandytowa musi przyjąć postać aktu notarialnego. Skorzystanie z usługi rejenta jest zatem koniecznością.

Spółka komandytowa powstaje w momencie jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej należy złożyć w sądzie stosowny wniosek. Zawiera on rzecz jasna informacje na temat komplementariuszy oraz komandytariuszy spółki.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *